Klant aan het woord. Christina Draaisma, Siljan

  • Geplaatst op 12:54 19-07-2021
  • Door Michiel van Mol
Klant aan het woord. Christina Draaisma, Siljan

Christina Draaisma: “Ik ben een bedrijfskundig adviseur. Een deel van mijn adviezen bestaat uit het begeleiden van ondernemers bij het vinden van een antwoord op vraagstukken op het gebied van financiering. Van wagenparkuitbreiding tot bedrijfsovername en van nieuwbouw tot voorraadvergroting. Er zijn vele vragen waar je als ondernemer tegenaan kunt lopen. De antwoorden op deze vragen liggen niet altijd voor de hand. Maar moeten natuurlijk wel precies passen bij een onderneming. Ik kom zelf uit een Friese ondernemersfamilie, groeide op in een cultuur van mogelijkheden zien, kansen pakken en doelen bereiken. Ik kan de situatie van een ondernemer goed doorzien.”

Onafhankelijk advies
“Ik werk altijd alleen in opdracht van een ondernemer. Ik sta midden in de markt en ben zo ook goed op de hoogte van lokale trends en ontwikkelingen. Als ik een helder beeld heb van de ondernemer en zijn vraagstuk schakel ik de juiste specialisten erbij, veelal komend uit mijn netwerk. Als bijvoorbeeld een opvolging gefinancierd moet worden dan is het van belang al lang van tevoren de juiste structuren daarvoor op te zetten. Uiteraard vindt hierover nauw overleg plaats met specialisten. Bijvoorbeeld met een accountant, fiscalist of jurist.”

Rol adviseur
“Ik zie dat ondernemers regelmatig er tegen aanlopen dat zij bij banken geen lokale relatiemanager meer hebben waar ze hun gedachten, uitdagingen en investeringsplannen aan voor kunnen leggen. Ondernemers vinden het prettig even te kunnen sparren met iemand die begrijpt wat ondernemerschap inhoudt. Het regelen van een financiering is voor een ondernemer immers iets dat hij niet vaak doet. Er komen steeds meer nieuwe geldbronnen. Een ondernemer roept daarom steeds vaker de hulp in van een financieringsspecialist. Ondernemers vragen mij om hun bij te staan, te ontzorgen, in het contact met financiers. Eenieder heeft zijn of haar expertise en rol. Ik vergelijk het met het verbouwen van mijn huis dat nu gedaan wordt. Hiervoor schakelen we ook een expert en ervaringsdeskundige in, een lokaal bouwbedrijf. Je hebt elkaar nodig. Zo zie ik dat dus ook bij het doen van een investering en het financieren hiervan. Mijn klanten kunnen erop rekenen dat ik met creatieve oplossingen kom. Met oog voor realiteit en het unieke karakter van een onderneming. Ik kijk niet alleen naar de cijfers maar vooral naar het verhaal erachter. Het aantrekken van een financiering kan een complex proces zijn als meerdere financieringspartijen betrokken zijn. Er is in dit traject veelal veel onderling contact tussen alle betrokkenen. Ik help ondernemers in het gehele traject.”

Grensvlak privé en zakelijk
“Zakelijk en privébelangen zijn vaak nauw met elkaar verweven. Een goede oplossing voor de totale financiële situatie levert voor een ondernemer rust en zekerheid op. Recent heb ik een startende onderneemster geadviseerd. De onderneemster was hobbymatig al een tijdje actief. Zij ervaarde de vele gesprekken met de bank als moeizaam en complex. Het lukte haar nog niet om een financier te overtuigen van haar plannen. Ik ben gestart met het samenstellen van een team van specialisten. Van belang hierbij was dat het financieringsplan afgestemd werd op privé en zakelijk belangen. Met dit plan als basis is het gelukt een passende financiering te krijgen. Zo kon de ondernemer uiteindelijk haar droom waarmaken.”

Lage LTV
“Ik zie dat een deel van de traditionele financiers veelal de krenten uit de pap kiezen. Onder de 250.000 euro is de interesse om een financiering te verstrekken niet altijd aanwezig. Er zijn zeker uitzonderingen en die partijen getuigen van het ‘echt de nek uitsteken’ maar je moet als adviseur dan wel net de juiste verbindingen in financieringsland hebben. Als een aanvraag niet in een van de vaste vakjes past is een doortimmerd voorstel nog belangrijker om kans van slagen te hebben bij de banken. Soms is de oplossing voor een financiering het koppelen van ondernemer aan een oud-ondernemer. Ik zet ook mijn netwerk van oud-ondernemers hiervoor in.”

Snelheid van handelen
“De financieringsmarkt verandert. Ik wil altijd goed op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen. Capsearch helpt mij hierbij. Zo neem ik regelmatig deel aan webinars over financiers. Bovendien werk ik met Capsearch omdat het samenwerkingsmodel mij aanspreekt. Het past bij mijn behoefte aan vrijheid en het onafhankelijk kunnen adviseren. De maandelijkse kosten zijn relatief beperkt ten opzichte van de alternatieven. Ik heb overwogen om mij aan te sluiten bij een van de franchiseketens van financierings-specialisten. Ik realiseerde mij dat ik dan minder ondernemersvrijheid zou hebben. Software van Capsearch is heel gebruiksvriendelijk. Je kunt relatief snel een aanvraag voor financiering bij een veelheid van financiers neerleggen. Omdat de financiers dit ook weten zijn de voorwaarden en condities van de financiering scherper.”

Vraag een online demo aan
Met Capsearch beschik je over slimme adviessoftware en heb je toegang tot een groot netwerk in de zakelijke financieringsmarkt. Wil je meer informatie? Vraag dan een online demo aan om meer te weten te komen over onze tooling.