Terug naar alle geldverstrekkers
Boozt24

Over Boozt24

Type financier: Factoring voor MKB
Hoogte financiering: Vanaf € 15.000 zonder maximum

Biedt de voordelen van factoring met de flexibiliteit van een rekening-courant krediet. Koopt facturen en bundelt deze tot een grote pool. Door deze bundeling een krachtige inkooppartner op de kapitaalmarkt. Heeft van Stichting MKB Financiering het keurmerk Erkend MKB Financier ontvangen.

Wat financiert Boozt24?

• Financiert werkkapitaal op basis van facturen. De ondernemer verkoopt facturen aan Boozt24. Een financieringsvorm voor groeiende organisaties die steeds meer werkkapitaal nodig hebben voor hun maandelijkse uitgaven.
• Facturen dienen als zekerheid. Kredietlimiet hangt af van omzet, debiteurenstand en financieringsbehoefte.
• De dagelijks opnieuw berekende waarde van de debiteurenportefeuille bepaalt over welk deel van die limiet een ondernemer daadwerkelijk kan beschikken. Die waarde is afhankelijk van de optelsom van de factuurbedragen, maar ook van zaken als spreiding, aantal debiteuren, betalingsgedrag, etc. Een ondernemer heeft dus zelf invloed op hoe groot het deel van de kredietlimiet die beschikbaar is.

Unieke voordelen

• Binnen 24 uur een offerte
• Geen privé borgstelling
• Eigen debiteurenbeheer door ondernemer
• Per maand opzegbaar
• Sluit geen branches uit
• Kopen alle facturen
• Geen businessplan
• Betalen binnen 24 uur uit

Voor meer informatie zie website Boozt24