Informatiebeveiliging

Capsearch is ISO/IEC 27001 gecertificeerd
Capsearch B.V. is in 2021 gecertificeerd volgens de ISO/IEC 27001:2013 norm voor informatiebeveiliging. Eisen aan informatiebeveiliging zijn in ISO 27001 vastgelegd. Deze certificering geeft aan dat Capsearch processen op het gebied van informatiebeveiliging op orde heeft en geeft onze relaties de zekerheid dat wij belangen hechten aan privacy en zorgvuldig met gegevens omgaan.

Veiligheid bij beheer en verwerking van gegevens
Dagelijks wordt in onze software belangrijke data verzamelt en verwerkt van mkb-bedrijven door onze klanten. Afnemers van onze software variëren van kleine adviesorganisaties tot de grootste accountantskantoren en beursgenoteerde banken. Capsearch vindt het zeer belangrijk dat de gegevens van al deze relaties veilig beheert en verwerkt worden. Het bewust omgaan met informatie zit in het DNA van al onze medewerkers. Vanzelfsprekend zijn we voortdurend bezig met minimaliseren van risico’s. We richten onze processen in, en passen aan, zodat we vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie doorlopend zeker kunnen stellen. Onze focus ligt op innovatie in financieringsketen. Om deze rol in de keten goed te kunnen vervullen is het ook van belang dat onze informatiebeveiliging op orde is. Dat wij aan de hoogste standaarden voldoen wordt bevestigd door de ISO 27001:2013 certificering.

Extra beveiling: tweefactorauthenticatie
Bij Capsearch maken medewerkers gebruik van tweefactorauthenticatie (2FA) om in te loggen. Het verkleint de kans dat hackers toegang krijgen tot gegevens. Als een wachtwoord in verkeerde handen valt, dan kunnen criminelen nog steeds niet inloggen. Ook onze klanten, die gebruikmaken van onze software, kunnen gebruikmaken van 2FA. Hiermee wordt de toegankelijkheid van gegevens beschermt en helpen wij onze klanten hun data beschermen.

Releases
Regelmatig brengen we nieuwe updates uit van onze software. Voordat nieuwe releases worden uitgebracht  zijn er diverse testen uitgevoerd. Naast functionele en niet-functionele testen worden diverse veiligheidstesten uitgevoerd.

Vragen over onze informatiebeveiliging of de certificering van Capsearch? Neem contact op met arjan@capsearch.com.