Financieringsdoelen

 
Bedrijfsmiddelen

Financiering voor bedrijfsmiddelen

Afhankelijk van het business model van een onderneming heb je te maken met diverse soorten investeringen in activa die langer mee gaan dan één jaar. Het ene bedrijf heeft alleen te maken met investeringen in inventaris (dienstverlening) en anderen gaan investeren in machines (productiebedrijf) of vervoersmiddelen (transport). Veelal gaat het om een combinatie van diverse vaste activa.

Hoogte financiering

Doorgaans drukken investeringen een zware stempel op de liquiditeitspositie van een onderneming. In veel gevallen is een onderneming niet in staat om vanuit haar liquide middelen zelf de investeringen te doen. Het aantrekken van een financiering is dan nodig. Om de hoogte van de financiering te bepalen kijkt een financier naar een aantal zaken:

• economische en technische levensduur van het object
• terugverdiencapaciteit van de onderneming
• hoogte van de eigen inbreng
• courantheid van het object

Financieringsvormen

Er zijn diverse oplossingen voor het financieren van investeren. Bijvoorbeeld een middellange lening bij een bank, crowdfunding of leasing.

Financieringsvormen

 
Factoring

Wat is factoring?

Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan een factormaatschappij. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factormaatschappij vaak de afhandeling van deze facturen over. De onderneming profiteert, omdat de factormaatschappij een bepaald percentage van het factuurbedrag direct uitbetaald en het debiteurenrisico overneemt. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf. Een factormaatschappij financiert veelal tussen de 70-90% van de vorderingen voor waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet in elk geval te weten dat de onderneming vorderingen verkoopt/verpandt hoeft.

Voor wie is het interessant?

Factoring is met name interessant voor bedrijven waar debiteuren en voorraad de belangrijkste activa zijn en voor bedrijven die:
• snel groeien
• door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
• fabrikanten met voorraden
• sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

Voor welke branches?

Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaard producten, transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen.