Terug naar alle geldverstrekkers
Impact Factoring

Over Impact Factoring 

Type financier: Full service factormaatschappij, inkoopfinanciering en voorraadfinanciering
Hoogte financiering: Van € 100.000,- tot € 5.000.000,-

– Impact Factoring is een full service factoringmaatschappij, opgericht in 2017 en gevestigd in Houten. Biedt verschillende vormen van financiering. De basis is full service factoring. Het hele incassoproces wordt overgenomen en ook het risico van oninbare vorderingen
– Neemt de volledige debiteurenportefeuille over. Krediet komt beschikbaar in de vorm van een rekening-courant faciliteit. Indien nodig koopt Impact Factoring ook individuele facturen
– Voor bestaande relatie is inkoopfinanciering en voorraad financiering mogelijk (altijd in combinatie met full service factoring)
– De omvang van de debiteurenportefeuille en het bevoorschottingspercentage bepaalt de hoogte van de rekening courant-faciliteit.  De hoogte van de tarieven worden bepaald aan de hand van het risicoprofiel. De ondernemer betaalt een jaarrente al naar gelang het gebruik van zijn rekening-courant faciliteit

Wat financiert Impact Factoring? 

– Actief in zo’n beetje alle branches. Voorwaarde is dat vorderingen hard zijn
Uitgesloten branches: seks, wapens en drugs. Vorderingen in de zorgsector zijn lastig i.v.m. Diagnose Behandel Combinatie. De dienst is namelijk veelal niet afgerond. Bovendien ligt het eigendom van de facturen meestal bij de particulier die zorg afneemt
– Financiert niet: deelfacturatie, consignatie, intercompany en B2C
– Bij full service factoring is er sprake van overname van het debiteurenbeheer over de gehele debiteurenportefeuille. Als een ondernemer betrokken wenst te blijven (of het voortouw wil nemen) is dit mogelijk
– Er is altijd sprake van kredietverzekering. Dit zorgt voor het afdekken van het risico op faillissement en betalingsonvermogen van debiteuren. Voor beheer en de kredietverzekering betaalt de klant een commissie. Dit heet factoringcommissie of factoring fee
– Er is een mogelijkheid om te financieren op de debiteurenportefeuille van buitenlandse entiteiten
– Voorwaarden voor inkoopfinanciering:
      – Goederen moeten voorverkocht worden
      – Aanbetaling door de ondernemer
      – Maximale looptijd 3 maanden
      – Documentenstroom moet aanwezig zijn
– Voorwaarden voor voorraadfinanciering:
      – Courante voorraad
      – Omlooptijd van voorraad
      – Percentage van de voorraad maximaal financierbaar (te bepalen)
      – ERP-systeem aan de hand waarvan voorraad inzichtelijk is

Unieke voordelen 

– Onderscheidt zich van andere aanbieders van full service factoring door het aanbieden van verschillende vormen van financiering naast elkaar.
Werkt ook samen met andere aanbieders van alternatieve financiering. 

Goed om te weten 

– Opstarten meestal 2 tot 3 weken. Indien nodig kan dit sneller. Hangt af van aanlevering documentatie