Terug naar alle geldverstrekkers
NPEX

Over de Nederlandse Participatie Exchange (NPEX)

Type financier: MKB-effectenbeurs
Hoogte financiering: vanaf € 1.000.000.-

NPEX is een onafhankelijke MKB-effectenbeurs die onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank. NPEX is een partner die risicomijdend (obligaties), mezzanine (achtergestelde obligaties) en/of risicodragend ((certificaten van) aandelen) kapitaal uit de kapitaalmarkt ophaalt, waarna dit kapitaal vervolgens op de NPEX-effectenbeurs verhandelbaar is. Sinds de oprichting in 2009 zijn er ruim 40 bedrijven aan deze beurs genoteerd via meer dan 60 emissies. Totaal verhandelbaar vermogen bedraagt in 2021 ruimschoots € 130.000.000.- en is sterk groeiend. Aan de NPEX-effectenbeurs zijn in 2021 ca. 11.000 investeerders verbonden. Investeerders worden veelal ook ambassadeurs van de bedrijven waarin zij geïnvesteerd hebben.

Wat financiert NPEX?

NPEX is een effectenbeurs die vraag naar, en aanbod van, kapitaal bijeenbrengt. De aan deze beurs verbonden investeerders investeren graag in:
• Werkkapitaal van snelgroeiende ondernemingen
• Eigen vermogen
• Innovatieve ondernemingen (met immaterieel actief op de balans, zoals R&D)
• Internationaal actieve ondernemingen met buitenlandse assets, varende voorraad of buitenlandse groeiambities
• Bedrijfsoverdrachten, zowel geheel als gedeeltelijk

• Obligatieleningen in beginsel gestructureerd naar een looptijd van 5 tot 7 jaar, aflossing in het geheel aan het einde van de looptijd (bullet). Maandbetaling van de rente/coupon. Hoogte van de rente/coupon is afhankelijk van de beschikbaarheid, en de kwaliteit, van zekerheden. De rente/coupon is ook afhankelijk of de obligatielening wel, of niet, is achtergesteld.
• In beginsel geen zekerheden

Notering staat open voor die ondernemingen die:
• De drie jongste jaarrekeningen kunnen overleggen waarvan minimaal een (1) jaarrekening een winst laat zien
• Over een goed management (samenstelling, continuïteit, track record) beschikken
• Minimaal een miljoen Euro financiering willen aantrekken

Unieke voordelen

• Aantrekken van risicodragend kapitaal met behoud van zeggenschap van de zittende ondernemer
• Toegang tot ruim 11.000 investeerders
• Maakt bedrijven volwassen, zowel in cijfers als in standing, discipline en transparantie
• Extra zichtbaarheid in de markt
• Financieringen op maat, eventueel in combinatie met andere financieringsverstrekkers zoals banken
• Geen vereiste zekerheden

Goed om te weten

Voor meer informatie en investeringsmogelijkheden zie de website NPEX