Financieringsdoelen

 
Bedrijfsmiddelen

Financiering voor bedrijfsmiddelen

Afhankelijk van het business model van een onderneming heb je te maken met diverse soorten investeringen in activa die langer mee gaan dan één jaar. Het ene bedrijf heeft alleen te maken met investeringen in inventaris (dienstverlening) en anderen gaan investeren in machines (productiebedrijf) of vervoersmiddelen (transport). Veelal gaat het om een combinatie van diverse vaste activa.

Hoogte financiering

Doorgaans drukken investeringen een zware stempel op de liquiditeitspositie van een onderneming. In veel gevallen is een onderneming niet in staat om vanuit haar liquide middelen zelf de investeringen te doen. Het aantrekken van een financiering is dan nodig. Om de hoogte van de financiering te bepalen kijkt een financier naar een aantal zaken:

• economische en technische levensduur van het object
• terugverdiencapaciteit van de onderneming
• hoogte van de eigen inbreng
• courantheid van het object

Financieringsvormen

Er zijn diverse oplossingen voor het financieren van investeren. Bijvoorbeeld een middellange lening bij een bank, crowdfunding of leasing.