Financieringsdoelen

 
Vastgoed

Financiering voor vastgoed in eigen gebruik

Onder vastgoed eigen gebruik wordt het onroerend goed verstaan dat een onderneming in bezit heeft of gaat aanschaffen voor de eigen exploitatie. Omdat de eigen exploitatie moet zorgen voor voldoende cashflow om de rente, aflossing en onderhoudskosten te voldoen, is een analyse van betreffende onderneming noodzakelijk. Als uit de bedrijfsanalyse blijkt dat de onderneming in staat is rente en aflossingen te betalen, willen sommige financiers tot wel 100% van de aanschafwaarde te financieren. In andere gevallen is men bereid een deel aflossingsvrij te verstrekken om de aflosdruk te verlagen. Uiteraard is de waardering van het aan te schaffen pand eveneens van belang.

Financiering van commercieel vastgoed

Bij commercieel vastgoed is het object dat al in bezit is of het aan te schaffen object tevens het verdienmodel. De inkomsten uit het object moeten dus voldoende te zijn om de financieringsverplichtingen te voldoen maar tevens om marge te maken. Het gaat hier om beleggingspanden, uitpondprojecten, verhuur van (vakantie) woningen, etc. Financiers stellen bij commercieel vastgoed minder financiering beschikbaar dan bij vastgoed voor eigen gebruik.

Financieringsvormen

 
Factoring

Wat is factoring?

Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan een factormaatschappij. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factormaatschappij vaak de afhandeling van deze facturen over. De onderneming profiteert, omdat de factormaatschappij een bepaald percentage van het factuurbedrag direct uitbetaald en het debiteurenrisico overneemt. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf. Een factormaatschappij financiert veelal tussen de 70-90% van de vorderingen voor waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet in elk geval te weten dat de onderneming vorderingen verkoopt/verpandt hoeft.

Voor wie is het interessant?

Factoring is met name interessant voor bedrijven waar debiteuren en voorraad de belangrijkste activa zijn en voor bedrijven die:
• snel groeien
• door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
• fabrikanten met voorraden
• sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

Voor welke branches?

Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaard producten, transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen.