Financieringsdoelen

 
Voorraad

Financiering voor voorraad

Bij voorraadfinanciering baseert de financier het krediet op de hoogte van de betaalde en opgeslagen voorraad (gereed product). Deze bedrijfsfinanciering heeft als doel om het geld dat in de voorraad zit vrij te maken. Hoe meer liquide de voorraad is des te meer de financier wil financieren. Je kunt je voorstellen dat een voorverkochte voorraad goederen (met onderliggend contract) voor een financier meer dekkingswaarde voor de financiering heeft. Bij een half fabricaat moeten namelijk nog allerlei handelingen worden uitgevoerd om het verkoopbaar te maken. Voorraadfinanciering is een flexibele vorm van financiering die meebeweegt met de hoogte van de voorraad en wordt meestal in combinatie met debiteurenfinanciering aangeboden.

Financieringsvormen

 
Factoring

Wat is factoring?

Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan een factormaatschappij. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factormaatschappij vaak de afhandeling van deze facturen over. De onderneming profiteert, omdat de factormaatschappij een bepaald percentage van het factuurbedrag direct uitbetaald en het debiteurenrisico overneemt. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf. Een factormaatschappij financiert veelal tussen de 70-90% van de vorderingen voor waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet in elk geval te weten dat de onderneming vorderingen verkoopt/verpandt hoeft.

Voor wie is het interessant?

Factoring is met name interessant voor bedrijven waar debiteuren en voorraad de belangrijkste activa zijn en voor bedrijven die:
• snel groeien
• door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
• fabrikanten met voorraden
• sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

Voor welke branches?

Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaard producten, transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen.