Financieringsdoelen

 
Bedrijfsmiddelen

Financiering voor bedrijfsmiddelen

Afhankelijk van het business model van een onderneming heb je te maken met diverse soorten investeringen in activa die langer mee gaan dan één jaar. Het ene bedrijf heeft alleen te maken met investeringen in inventaris (dienstverlening) en anderen gaan investeren in machines (productiebedrijf) of vervoersmiddelen (transport). Veelal gaat het om een combinatie van diverse vaste activa.

Hoogte financiering

Doorgaans drukken investeringen een zware stempel op de liquiditeitspositie van een onderneming. In veel gevallen is een onderneming niet in staat om vanuit haar liquide middelen zelf de investeringen te doen. Het aantrekken van een financiering is dan nodig. Om de hoogte van de financiering te bepalen kijkt een financier naar een aantal zaken:

• economische en technische levensduur van het object
• terugverdiencapaciteit van de onderneming
• hoogte van de eigen inbreng
• courantheid van het object

Financieringsvormen

Er zijn diverse oplossingen voor het financieren van investeren. Bijvoorbeeld een middellange lening bij een bank, crowdfunding of leasing.

Financieringsvormen

 
Lease

Wat is lease?

Bij leasing financiert een leasemaatschappij een bedrijfsmiddel. De leasemaatschappij geeft het object via lease aan jou in gebruik of eigendom. Maandelijks betaal je leasetermijnen aan een leasemaatschappij. Afhankelijk van de leasevorm word je direct eigenaar van het object. Of je bepaalt dit aan het einde van de leaseperiode. Het voordeel van lease is dat je het vermogen in het bedrijf niet hoeft aan te wenden voor een grote investering. Het blijft beschikbaar voor werkkapitaal of andere zaken. Ook is het vaak mogelijk om bestaande activa te herfinanciering om liquide middelen vrij te maken. Lease biedt vaak de mogelijkheid om 100% van het object te financieren mits het een uniek object is, zelfstandig te identificeren en het waarde verloop goed te bepalen is. Er zijn drie soorten lease: financial lease, operational lease en sale en leaseback.

Waarvoor?

Lease is een financieringsvorm voor een groot scala van vaste activa zoals Industriële machines (sorteermachines, verpakkingsmachines), grafische of ICT apparatuur, machines voor de bouw (kranen), transportmateriaal (trucks, vorkheftrucks, etc.) en bedrijfsmiddelen voor het kleinbedrijf zoals hoogwerkers of graafmachines, etc.

Wat is financial lease?

Bij financial lease wordt de onderneming alleen economisch eigenaar. Het juridisch eigendom blijft bij de financier. Je bent verantwoordelijk en neemt het risico op het onderhoud van het object. Als er in de tussentijds iets met het object gebeurt, ligt het risico hiervan bij de kredietnemer. De financier hoeft geen nieuw object ter beschikking te stellen. Vaak dien je het object te verzekeren. Nadat alle termijn zijn voldaan wordt de kredietnemer volledig eigenaar van het object, dus zowel economisch als juridisch. Het lijkt daarom veel op huurkoop of een soort koop op afbetaling.

Wat is operational lease?

Bij operational lease neemt de financier de investering op zich en loopt in principe ook het risico van gebreken gedurende de leasetermijn. Alle risico's rond een te leasen object zijn voor rekening en risico van de leasemaatschappij. De financier is zowel economisch als juridisch eigenaar. Aan het eind van de looptijd blijft het eigendom van de financier tenzij er een koopoptie is toegevoegd aan het contract. Operational lease heeft een positieve invloed op de balanspositie van jouw onderneming. Dit type lease wordt ook wel ‘off-balance financiering’ genoemd omdat het object en de lening niet op de balans van de onderneming komt te staan. Dit zorgt ervoor dat de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen beter is dan als het object wel op de balans zou staan. Er zijn voldoende financiers die de jaarcijfers van de onderneming corrigeren voor off-balance posities omdat dit toch een verplichting voor de toekomst met zich mee brengt en dus ook een risico.

Wat is sale en leaseback?

Met sale en leaseback verkoopt de onderneming (roerende) bedrijfsmiddelen, zoals transportmiddelen of bouwmachines aan een leasemaatschappij. Vervolgens verhuurt de maatschappij het bedrijfsmiddel weer aan de onderneming terug via een leasecontract. De ondernemer beschikt daardoor direct over extra liquide middelen die hij/zij voor andere doeleinden kan gebruiken.