Financieringsdoelen

 
Crediteuren/ inkoop

Financiering voor inkoop

Inkoopfinanciering wordt veel gebruikt door bedrijven die importeren of exporteren. Dit type bedrijfsfinanciering wordt soms ook trade finance genoemd. Inkoopfinanciering wordt niet vaak verstrekt en kan een aanvulling zijn op debiteuren- en voorraadfinanciering. Een bedrijf kan op deze wijze haar gehele keten van inkoop tot en met debiteur voorfinancieren. Een voorwaarde is veelal dat de verkopen gerealiseerd zijn.

Voordelen inkoopfinanciering

• Extra liquiditeit beschikbaar tot wel 80%
• Inkoopkortingen omdat de onderneming snel kan betalen
• Zekerheid van levering
• Geen zekerheden
• Mogelijkheid om eenmalige (omvangrijke) transacties te financieren

Voor wie?

Dit type bedrijfsfinanciering is geschikt voor bedrijven in de handel, industrie, transport & logistiek en zakelijke dienstverlening.

Financieringsvormen

 
Factoring

Wat is factoring?

Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan een factormaatschappij. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factormaatschappij vaak de afhandeling van deze facturen over. De onderneming profiteert, omdat de factormaatschappij een bepaald percentage van het factuurbedrag direct uitbetaald en het debiteurenrisico overneemt. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf. Een factormaatschappij financiert veelal tussen de 70-90% van de vorderingen voor waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet in elk geval te weten dat de onderneming vorderingen verkoopt/verpandt hoeft.

Voor wie is het interessant?

Factoring is met name interessant voor bedrijven waar debiteuren en voorraad de belangrijkste activa zijn en voor bedrijven die:
• snel groeien
• door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
• fabrikanten met voorraden
• sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

Voor welke branches?

Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaard producten, transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen.