Financieringsdoelen

 
Groei & Innovatie

Financiering voor Groei & Innovatie

Het financieren van nieuwe producten of diensten is vaak een uitdaging. Het heeft vaak een hoog risicoprofiel. Traditionele financiers vinden meestal dat innovatieprojecten voor risico van de ondernemer zijn. "Het is tenslotte jouw idee en dan moet je er ook maar eigen geld in stoppen." Terwijl het voor de ondernemer vaak net nodig is om additioneel kapitaal op te halen om het product in de markt te zetten of het product verder te ontwikkelen.

Informatie voor financier

De mogelijkheid om te financieren hangen van een groot aantal zaken af:

• Vindt de innovatie plaats in een bestaande onderneming of in een startup?
• Is er al een klantenbasis of zijn producten al voorverkocht?
• Heeft het product alle wettelijke testen en certificaten binnen?
• Is het product al gepatenteerd?
• Wat is de terugverdientijd van de investeringen?
• Wat is de eigen inbreng (geweest)?
• Is er een bedrijf of persoon die garant kan en wil staan?

Bovenstaande vragen zijn maar een klein deel van de zaken die een mogelijke financier of investeerder van de ondernemer wilt weten. In sommige gevallen blijkt dat vreemd vermogen nog niet aan de orde is maar dat er eerst eigen vermogen ingebracht moet worden. In sommige gevallen zijn er overheidsregelingen of - fondsen op de situatie van toepassing en in andere gevallen is de ondernemer meer gebaat met een Private Investor of Venture Capitalist.

Financieringsvormen

 
Factoring

Wat is factoring?

Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan een factormaatschappij. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factormaatschappij vaak de afhandeling van deze facturen over. De onderneming profiteert, omdat de factormaatschappij een bepaald percentage van het factuurbedrag direct uitbetaald en het debiteurenrisico overneemt. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf. Een factormaatschappij financiert veelal tussen de 70-90% van de vorderingen voor waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet in elk geval te weten dat de onderneming vorderingen verkoopt/verpandt hoeft.

Voor wie is het interessant?

Factoring is met name interessant voor bedrijven waar debiteuren en voorraad de belangrijkste activa zijn en voor bedrijven die:
• snel groeien
• door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
• fabrikanten met voorraden
• sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

Voor welke branches?

Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaard producten, transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen.