Financieringsdoelen

 
Bedrijfsmiddelen

Financiering voor bedrijfsmiddelen

Afhankelijk van het business model van een onderneming heb je te maken met diverse soorten investeringen in activa die langer mee gaan dan één jaar. Het ene bedrijf heeft alleen te maken met investeringen in inventaris (dienstverlening) en anderen gaan investeren in machines (productiebedrijf) of vervoersmiddelen (transport). Veelal gaat het om een combinatie van diverse vaste activa.

Hoogte financiering

Doorgaans drukken investeringen een zware stempel op de liquiditeitspositie van een onderneming. In veel gevallen is een onderneming niet in staat om vanuit haar liquide middelen zelf de investeringen te doen. Het aantrekken van een financiering is dan nodig. Om de hoogte van de financiering te bepalen kijkt een financier naar een aantal zaken:

• economische en technische levensduur van het object
• terugverdiencapaciteit van de onderneming
• hoogte van de eigen inbreng
• courantheid van het object

Financieringsvormen

Er zijn diverse oplossingen voor het financieren van investeren. Bijvoorbeeld een middellange lening bij een bank, crowdfunding of leasing.

Financieringsvormen

 
Rekening courant

Wat is een rekening courant?

Met dit type financiering kan een onderneming, tot een bepaald maximum, rood staan op haar betaalrekening. Schommelingen in dagdagelijkse betalingsverkeer vang je hiermee op. Een rekening-courant krediet is ‘heropneembaar’. Dit betekent dat het bedrag dat de lener al heeft terugbetaald opnieuw kan opnemen. Uiteindelijk zal een onderneming het ooit een keer moeten aflossen.

Waarvoor?

Rekening courant is bedoeld voor het financieren van werkkapitaal zoals voorraad en debiteuren.

Wat is de looptijd?

Een rekening courant faciliteit is voor beide partijen meestal dagelijks opzegbaar. De financier moet de onderneming echter wel een redelijke termijn te geven om op zoek te gaan naar alternatieve financiering. Dit betekent in de praktijk dat het krediet niet van de een op andere dag kan worden stopgezet. Ook kan er sprake zijn van een vaste periodieke verlaging van de limiet. Het krediet wordt dan bijvoorbeeld iedere maand met een vast bedrag ingeperkt. Dit kan gebeuren tot een limiet van nul is bereikt of tot er een bepaalde vaste basislimiet overblijft. Een kredietlimiet kan ook seizoensgebonden zijn als een onderneming sterke fluctuaties in inkopen per maand heeft.