Financieringsdoelen

 
Debiteuren

Financiering voor debiteuren

Bij debiteurenfinanciering baseert de financier de hoogte van het krediet op de omvang en kwaliteit van de debiteurenportefeuille. De jaaromzet van de onderneming speelt hierin ook een rol. De beschikbaarheid en hoogte van de financiering beweegt mee met de stand van de portefeuille. Het is dus een flexibele financieringsvorm en kent veelal geen looptijd zoals bij een lening. Met het oog op de exploitatiecyclus is een debiteurenfinanciering vaak praktisch en noodzakelijk om de periode te overbruggen van het versturen van de factuur tot de daadwerkelijke betaling. Debiteurenfinanciering kan via een rekening courant krediet of factoring.

Welke debiteuren financierbaar?

Een financier kijkt scherp naar de kwaliteit van de debiteurenportefeuille. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde levering of prestatie. Ook moet de vordering juridisch afdwingbaar zijn. In veel gevallen wordt ook een debiteurenverzekering als voorwaarde gesteld.

Financieringsvormen

 
Factoring

Wat is factoring?

Het is een vorm van debiteurenfinanciering en een manier om geld eerder te ontvangen dan te wachten op betalingen door debiteuren. De onderneming verkoopt of verpandt facturen aan een factormaatschappij. Wanneer de ondernemer de facturen verkoopt/verpandt, neemt de factormaatschappij vaak de afhandeling van deze facturen over. De onderneming profiteert, omdat de factormaatschappij een bepaald percentage van het factuurbedrag direct uitbetaald en het debiteurenrisico overneemt. Naast debiteurenfinanciering zijn sommige factormaatschappijen bereid een stuk voorraad (gereed product) te financieren of zelfs de inkopen van het bedrijf. Een factormaatschappij financiert veelal tussen de 70-90% van de vorderingen voor waardoor de liquiditeitspositie snel verbetert. De klant van de onderneming hoeft niet in elk geval te weten dat de onderneming vorderingen verkoopt/verpandt hoeft.

Voor wie is het interessant?

Factoring is met name interessant voor bedrijven waar debiteuren en voorraad de belangrijkste activa zijn en voor bedrijven die:
• snel groeien
• door snelle betaling gunstiger inkoopvoorwaarden realiseren
• fabrikanten met voorraden
• sectoren met sterk seizoensgebonden omzetfluctuaties

Voor welke branches?

Factoring is voor een groot aantal branches interessant maar met name voor groothandel, industrie van standaard producten, transport en logistiek en zakelijke dienstverlening. Belangrijk is dat het gaat om een afgeronde dienst of service. De bouwbranche met deelfacturen.